I Sympozjum na Ukrainie

W dniach 27-29 kwietnia 2018 roku w podżytomierskich Zaryczanach odbyło się I Sympozjum zorganizowane przez Krajową Radę Koordynacyjną ZAK na Ukrainie, której przewodniczącą jest s. Jolanta Wagner SAC.  W przygotowaniach tego wydarzenia brał udział Istytut Pallottiego. Prelegenci podjęli temat początków pallotyńskiego charyzmatu na ziemiach Ukraińskich, począwszy od działalności ks. Wiktora Ożarówskiego, duchowego ucznia św. Wincentego Pallottiego, poprzez ks. Alojzego Majewskiego, br. Józefa Lipkowskiego i ks. Stanisława Szulmińskiego. To wszystko umieszczone w kontekście historycznym żytomierszczyzny. Biografie wspomnianych osób stanowią  dziś dla nas świadectwo działania Bożej Opatrzności, przygotowującej nas do podjęcia zadań ewangelizacji na terenie ukraińskim dziś. We wspomniane tematy wprowadzili nas: s. Halina Klimenczuk SAC, s. Monika Cecot SAC, ks. Franciszek Gomułczak SAC, ks. Anatolij Siciński SAC, ks. Valery Dubyna SAC, ks. Jurij Siciński SAC, ks. Artur Stępień SAC i kl. Jarosław Dragan SAC. W Sympozjum wzięli udział również przełożeni prowincjalni s. Iwona Nadziejko SAC i ks. Zenon Hanas SAC, który przewodniczył Mszy świętej na zakończenie tego wydarzenia, jednoczącego nas wokół św. Wincentego Pallottiego. W Sympozjum wzięło udział ponad stu uczestników, w tym członkowie i sympatycy ZAK z całej Ukrainy i z Polski.