O Sympozjum w mediach

Radio Watykańskie:
W Konstacinie-Jeziornie pod Warszawą odbywa się dwudniowe XIX Sympozjum Instytutu Pallottiego. Spotkania te organizowane są cyklicznie, a to tegoroczne zbiegło się z obchodami 200-lecia święceń św. Wincentego Pallotiego – poinformował ks. Artur Stępień, dyrektor Instytutu Pallotiego.„Temat «Sacerdos. Człowiek Boga» jest pewnym zaproszeniem dla każdego, kto wchodzi w dziedzictwo św. Wincentego Pallotiego, aby w swoim życiu przeżywał to zintegrowanie, ale też i włączenie w kapłaństwo samego Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście kapłaństwo, bardzo krótko mówiąc, jest przecież tak naprawdę odnalezieniem się, byciem zaproszonym przez samego Boga, aby być Jezusem Chrystusem i o to bardzo wprost mówił nasz święty założyciel” – powiedział ks. Stępień.
W czasie dwudniowego spotkania uczestnicy będą się m.in. zastanawiać czy sposób bycia kapłanem ks. Wincentego może być propozycją dla współczesnych.R. Łączny, KAI

od 11:50 fragment o sympozjum

eKAI:

Sympozjum Instytutu Pallottiego: Sacerdos – człowiek Boga, czyli o kapłaństwie dzisiaj

Kapłan to okno otwarte na Nieskończoność – to jedna z definicji kapłaństwa, jakie wybrzmiały podczas XIX Sympozjum „Sacerdos – człowiek Boga” zorganizowanego przez Instytut Pallottiego. Odbyło się ono w dwusetną rocznicę święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego, założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, księży, sióstr i braci pallotynów.
Gościem wydarzenia był przełożony generalny SAC, ks. Jacob Nampudakam. W swojej konferencji pt. „Duch kapłaństw według św. Wincentego Pallottiego” podkreślał, że kapłaństwo to dynamiczny proces upodabniania się do Chrystusa poprzez przyswajanie sobie Jego uczuć i postaw w codzienności.

Podczas sympozjum miała miejsce dyskusja wokół książki „Sacerdos”, zawierającej refleksje nt. kapłaństwa św. Wincentego Pallottiego, ks. generała oraz księży prowincjałów dwóch polskich pallotyńskch prowincji, ks. Zenona Hanasa i ks. Adriana Galbasa. Mocno wybrzmiał w niej wątek kapłaństwa według pallotyńskiego charyzmatu, czyli bycie „punto di mezzo”, pomostem między wszystkimi stanami w Kościele, a także współpraca ze świeckimi. Marek Kalka, przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego podkreślał rolę kapłaństwa powszechnego, w którym mają udział wszyscy wierzący na mocy Chrztu świętego, i którego istotą jest służba, składanie siebie w ofierze za innych. Ks. Galbas, przełożony prowincji Zwiastowania Pańskiego zauważył, że dzisiaj niektórzy kapłani ulegają pokusie, by robić to, co się ludziom podoba, „coś, co będzie fajne, żeby pochwalili i poklaskali”, a cel, by doprowadzić ludzi do Chrystusa schodzi na dalszy plan. Ks. Zenon Hanas, odpowiedzialny za pallotyńską prowincję Chrystusa Króla, dostrzegł, że kapłaństwo, zarówno to sakramentalne jak i powszechne są „dobrem rzadkim”, o którym mówimy w ekonomii wówczas, kiedy popyt przewyższa podaż.

W ramach sympozjum miała miejsce premiera filmu dokumentalnego o kapłaństwie św. Wincentego Pallottiego, zrealizowanego przez s. Monikę Cecot z Instytutu Pallottiego i ks. Łukasza Gołasia z radia Pallotti.pl pt. „Tropiąc NIESKOŃCZONOŚĆ”. Twórcy obrazu wędrują rzymskimi uliczkami, śladami ks. Wincentego, pokazując „zwyczajność” jego kapłaństwa, jego bycie z ludźmi najuboższymi materialnie i duchowo.

Naukowa część sympozjum zakończyła się prelekcją ks. Artura Stępnia nt. „Pallotti – pustelnik w mieście”. Jej autor podkreślał, że Wincenty Pallotti był zawsze w centrum życia, ale jednocześnie pielęgnował w sobie przestrzeń – „pustynię”, w którym był tylko on i Bóg.

Zwieńczeniem wydarzenia była Msza Święta po przewodnictwem abp. Henryka Hosera, który w homilii zwrócił uwagę na konflikt, jaki wielu katolików dostrzega między Bożym miłosierdziem, a Bożą sprawiedliwością i wyjaśnił, że Boża sprawiedliwość to upominanie się ubogich, to niejako spłacanie długów za tych, którzy sami ich spłacić nie mogą. Przedstawił też św. Wincentego Pallottiego jako kapłana miłosierdzia Bożego, który przez całe życie spalał się i w końcu spalił się dla innych. Oddawszy swój płaszcz ubogiemu, zachorował na zapalenie płuc, które w 1850 r. było przyczyną jego śmierci.

Sympozja Instytutu Pallottiego odbywają się od 10 lat, dwa razy do roku. Uczestniczą w nich księża, siostry i bracia zakonni, seminarzyści oraz osoby świeckie związane ze Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego, a także wszyscy, których pociąga życie i świętość ks. Wincentego Pallottiego oraz jego wizjonerstwo dotyczące współpracy w Kościele.

Monika Mostowska