Sacerdos – człowiek Boga

Drodzy Członkowie ZAK,

podczas zbliżającego się XIX Sympozjum Instytutu Pallottiego,  7-8 kwietnia 2018 r., organizowanego z okazji 200-lecia święceń kapłańskich naszego Założyciela, zaprezentujemy publikację podejmującą temat kapłaństwa w duchu pallotyńskim oraz dołączoną do niej płytę mp3 z nagranymi medytacjami zawartymi w Miesiącu maju dla duchowieństwa i będącymi owocem jego głębokiej zażyłości z Maryją. Przygotowując się do tego wydarzenia zachęcamy do wysłuchania jednego z fragmentów zatytułowanego „Kapłan – pragnący Boga”.

Zapraszamy serdecznie do Konstancina-Jeziornej i uczestniczenia we wspólnym dziękczynieniu za naszego Założyciela pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Jacoba Nampudakama, przełożonymi prowincjalnymi, przewodniczącego KRZAK i całą  wspólnotą Zjednoczenia.

Poniżej odnajdziecie  ścieżkę dźwiękową.

Szczegółowy program sympozjum oraz warunki zgłoszenia dostępne są tutaj.

Do zobaczenia

Artur Stępień SAC

Monika Cecot SAC